Гэрэл зураг, мэдээлэл сурталчилгааны Гамма агентлаг чанартай, ур чадвартай үйлчилгээгээр тантай хамтран ажиллана.